Hur man suddar ut bakgrunden på ett foto

En guide för att visa hur du suddar ut bakgrunden på ett foto i PhotoPad

Få ditt okjekt att sticka ut genom att sudda ut bakgrunden på ditt foto. PhotoPad låter dig sudda ut oönskade delar eller betona delar av ditt foto.

Ladda ner, installera och starta PhotoPad Photo Editor på datorn.

Ladda ner PhotoPad Photo Editor

Ladda ner nu

 1. Lägg till en fil genom att klicka på Öppna på startskärmen eller i verktygsfältet Start. Du kan också klicka på CTRL +O eller dra och släppa en fil eller mapp i programmet. Öppna Arkiv.

 2. Klicka Lokalt fokus i verktygsfältet Effekter. Alternativ för lokalt fokus visas i Panelen Effekter och lager på höger sida av fönstret. Ett par överlappande cirklar visas över ditt foto.

  Använd det lokala fokuslagret för att uppmärksamma ett visst område i ditt foto.

  *Inuti den inre cirkeln förblir bilden klar.
  *Utanför den yttre cirkeln kommer bilden att vara suddig.
  *Mellan de inre och yttre cirklarna är en gradvis förändring från skarp till suddig. Använda lokalt fokuslager

 3. Välj sudda ut-typ med hjälp av alternativknapparna under Panelen Effekter och lager på höger sida av fönstret. Lek med olika alternativ för att hitta det bästa för ditt projekt. Välj Oskärpa typ.

 4. Klicka inuti de överlappande cirklarna och dra för att placera fokuspunkten. Du kan också klicka och dra i en cirkels kant för att ändra storlek på cirkeln. Position fokuspunkt.

 5. Justera oskärpans styrka med hjälp av skjutreglaget under Effekt och lagerpanel. Skjut åt höger för att öka oskärpan och skjut åt vänster för att minska mängden oskärpa eller skärpa i kanterna. Justera sudda ut-styrka.

 6. När du är klar med redigeringen av fotot måste du klicka på Spara på fliken Start för att spara ändringarna. Detta skriver över din ursprungliga bild. Om du vill behålla originalfilen klickar du på pilen bredvid knappen Spara och väljer ett av alternativen Spara som.

  Spara fotot som ett PhotoPad-projekt om du vill fortsätta redigera senare. Detta ger dig möjlighet att göra fler ändringar på panelen Effekter och lager. Spara i jpg eller png för att dela filen med andra eller för att skriva ut bilden. Spara fotot.

Gillar du vad du ser?

Ladda ner PhotoPad här:

Ladda ner nu

Ladda bara ner och installera PhotoPad Photo Editor för att börja.

Ladda ner PhotoPad